Požárně Bezpečnostní Zařízení

montáž - servis - revize

  • Požární ucpávky
  • Požární dveře
  • Požární klapky
  • Požární ventilátory
  • Hasící přístroje
  • Hydranty
  • Hasičské vybavení
  • Preventivní požární prohlídky

Martin Koutný

kontrolní technik PBZ

Mobil: +420 734 236 163

E-mail: info@kmservice.cz

www.kmservice.cz

© 2018 · web ·